Coronapas: Info til virksomheder og institutioner

Med den nye coronapas-app er det lettere for virksomheder og institutioner at kontrollere, om kundens eller borgerens coronapas er gyldigt, ligesom appen i begrænset omfang indeholder personoplysninger.

Coronapas er fortsat et krav udvalgte steder som er vigtige for at indgå øget smittespredning. Med den nye app er der nu en mere simpel løsning til kontrol af coronapasset.

Coronapas-appen er udviklet og designet til kun at vise og scanne coronapas.

Appen samler oplysninger om vaccination, teststatus og immunitet i én løsning, og den vil som udgangspunkt kun vise, om kunden eller borgeren har et gyldigt coronapas. Der er også en visning til rejsebrug, som hedder Udlandsrejse, der kun skal bruges i forbindelse med rejser til udlandet.

Appen indeholder også en scannerfunktion, der kan aflæse QR-koden i coronapasset, og som dermed kan bruges til at kontrollere coronapasset på andre smartphones.

MinSundhed-appen, der har et bredere formål, kan forsat anvendes som dokumentation, men har ikke samme funktionalitet som den nye app.

Download coronapas-appen

Virksomheder og institutioner kan bruge coronapas-appen til at tjekke gyldigheden af kunders og besøgendes coronapas.

Hent i App Store Hent i Google Play

Sådan tjekker du coronapas-appen

På den nye app kan du kontrollere om kunden eller den besøgende har et gyldigt coronapas på flere måder. Du kan foretage en visuel kontrol, eller du kan scanne coronapassets QR-kode. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er nok for kunden at fremvise et skærmbillede. Du skal sikre, at kunden åbner sin app og fremviser et gyldigt coronapas.

Der stilles ikke centrale krav til, at QR-koden skal scannes som led i kontrollen af coronapasset, men den enkelte aktør, som skal kontrollere coronapas-appen, kan beslutte, om QR-koden skal scannes, eller om der blot skal foretages en visuel inspektion via appen. Det skyldes, at en visuel inspektion af coronapasset med animationer mv. vurderes at give en tilstrækkelig høj sikkerhed for gyldigheden.

Med det nye coronapas vil du se en grøn markering i kundens coronapas, hvis passet er gyldigt. Du kan validere passets ægthed ved at se efter bevægelse i den grønne bjælke eller i vandmærket, når telefonen vippes fra side til side. Der vil ikke være bevægelse på et coronapas, hvis det er et screenshot, der fremvises. Du kan også vælge at scanne QR-koden fra appen for at kontrollere gyldigheden. Det er ikke gyldigt at bruge et screenshot af QR-koden. Når du scanner QR-koden, vil du på din scannerenhed få vist, om passet er gyldigt eller ej.

Kunderne kan fortsat benytte de eksisterende løsninger som fx MinSundhed-appen, sundhed.dk og sms-dokumentation fra hurtigtest (antigentest).

Sådan kontrollerer du coronapas-appen

Du kan kontrollere det nye coronapas på flere måder. Du kan foretage en visuel kontrol, eller du kan scanne coronapassets QR-kode. 

I denne video kan du se, hvordan du bruger coronapas-appen til at tjekke kunders og besøgendes coronapas: 

Plakater om coronapas

Her er der krav om coronapas

Kunder, besøgende og lignende skal kunne fremvise coronapas ved ankomsten til et lokale eller en lokalitet, der er omfattet af krav om coronapas for at få adgang.

Restauranter, cafeer mv.

Der skal vises coronapas ved indendørs servering på restauranter, barer, cafeer mv. Ved udendørs servering er det ikke et krav at have coronapas.

Der gælder en generel anbefaling om, at alle, der går på arbejde og møder ind fysisk og omgås andre, testes én gang ugentlig.

Læs mere i Virksomhedsguidens vejledning: Krav og anbefalinger til restauranter, caféer og øvrige serveringssteder

Liberale serviceerhverv

Ikon for butik

Når du driver et serviceerhverv, fx hvis du er frisør, tatovør eller massør, er der krav om, at kunderne anvender mundbind eller visir og følger retningslinjerne for smitteforebyggelse. Kunderne skal fremvise coronapas, som dokumenterer, at de enten er vaccineret, er tidligere smittet eller er testet negativ for COVID-19 inden for de seneste 72 timer.

Der gælder en generel anbefaling om, at alle, der går på arbejde og møder ind fysisk og omgås andre, testes én gang ugentlig.

Læs mere i Virksomhedsguidens vejledning: Krav og anbefalinger til serviceerhverv

Kultur og forlystelser

Museer, biblioteker, zoologiske haver, biografer, forlystelsesparker mv. er genåbnet i hele landet med smitteforebyggende tiltag ift. mundbind eller visir, afstand og hygiejne.

Besøgende skal vise coronapas, der dokumenterer, at de enten er vaccineret, er tidligere smittet, eller er testet negativ for COVID-19 inden for de seneste 72 timer.

Der gælder en generel anbefaling om, at alle, der går på arbejde og møder ind fysisk og omgås andre, testes én gang ugentlig.

Læs mere i Virksomhedsguidens vejledning: Krav og anbefalinger til oplevelses- og turismevirksomheder

Idræt og fitness

Der er krav om at vise coronapas i fitnesscentre for personer over 15 år.

Der er krav om at vise coronapas ved indendørs idræt for voksne over 18 år. Der er ikke krav om at vise coronapas for indendørs organiseret idræt for børn og unge under 18 år.

Tilskuer til fodboldkampe i 3F Superligaen samt en række andre liga- og divisionskampe skal vise coronapas. Der er derudover flere smitteforebyggende tiltag ift. sektionsopdeling, afstand mv.

Læs mere i Virksomhedsguidens vejledning: Krav og anbefalinger til oplevelses- og turismevirksomheder

Konferencer og messer

Der er krav om fremvisning af coronapas i forbindelse med erhvervsarrangementer, fx konferencer og møder med et erhvervsmæssigt eller fagligt formål, samt i lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes messer.

Læs mere i Virksomhedsguidens vejledning: Krav og anbefalinger til erhvervsarrangementer

Spørgsmål og svar om tjek af coronapas

Coronapassets QR-kode kan scannes direkte fra appen og kræver således ikke specielle scannere. Du kan også bruge en professionel scanner, som Zebra og Newland.

Det kommer an på, hvordan kunden viser sit gyldige coronapas.

Hvis kunden bruger coronapas-appen, er der ikke krav om også at fremvise ID.

Kunden skal derimod fremvise ID, hvis han/hun bruger andre eksisterende løsninger, såsom fx sundhed.dk eller en fysisk dokumentation fra de private testudbydere af hurtigtest.

Der er selvfølgelig tillid til, at danskerne og de erhvervsdrivende efterlever kravet om brug af coronapas.

Virksomheder og foreninger kan straffes med en bøde, hvis de ikke kontrollerer, om kunder, borgere mv. kan fremvise et coronapas eller lukker kunder ind, selvom de ikke har et gyldigt pas, og disse ikke er omfattet af undtagelse for at skulle fremvise coronapas.

Det vil således som udgangspunkt være strafbart for en virksomhed ikke at kontrollere, at borgeren kan fremvise et gyldigt coronapas i lokaler og lokaliteter omfattet af kravet, ligesom det vil være strafbart for den pågældende virksomhed ikke at bortvise personer, der ikke overholder kravet om fremvisning af coronapas.

Endvidere vil en kunde, der ikke forlader stedet efter at være blevet bortvist af personalet, kunne straffes med bøde. Du kan ringe til politiet, hvis en kunde nægter at forlade stedet efter bortvisning.

Kravet om coronapas gælder ikke for følgende:

 1. Børn under 15 år.
 2. Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test.
 3. Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test.

Man kan finde Sundhedsstyrelsens anbefalinger for, hvornår man kan være undtaget for test på deres hjemmeside:

Gå til Sundhedsstyrelsens hjemmeside (sst.dk)

Til undtagelse for coronapas efter pkt. 1 kan dokumentation vises i form af sundhedskort eller andet offentligt udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår. Undtagelse efter pkt. 2 og 3 baserer sig på nuværende tidspunkt på en tillidsbaseret model på baggrund af borgerens eget udsagn.

Hvis der opstår tvivl om, om et barn er under 15 år, kan man bede om fx at se sundhedskort eller et andet identifikationskort udstedt af det offentlige. Der skal stå navn og alder på identitetskortet. 

For personer, der af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test, er det op til dig at vurdere troværdigheden af borgerens udsagn.

Nej, kunder, besøgende og lignende skal kunne vise et coronapas ved første naturlige kontakt, som fx ved indgangen, umiddelbart efter de er ankommet.

De sundhedsfaglige regler for, om en udenlandsk turist har et gyldigt coronapas, følger de danske regler.

 • Coronapas-appen er udviklet til at kunne scanne de øvrige EU-landes certifikater og se, om disse er gyldige.
 • Udenlandske turister kan stadig få adgang til fx danske restauranter, hvis de medbringer dokumentation for test, gennemført vaccination eller immunitet efter tidligere smitte fra deres hjemland.
 • Udenlandske turister kan også bruge det testsvar, de modtager fra test i Danmark, som dokumentation. De kan både bruge svar fra PCR-test og antigentest (lyn-, kvik- eller hurtigtest), som dokumentation for en negativ test. Udenlandske turister uden NemID kan bruge hjemmesiden Covidresults.dk til at registrere sig og efter en PCR-test få dokumentation for prøvesvar.

Oplysningerne i coronapasset gemmes i coronapas-appen på selve telefonen. Sundhedsoplysningerne vil derudover alene være lagret i centrale sundhedsregistre.

Scanningsresultater gemmes ikke i appen eller hos den kontrollør, der scanner QR-koden i appen. Kontrolløren kan på sin scannerenhed kortvarigt se, om kundens coronapas er gyldigt eller ej (kontrolløren kan maksimalt se oplysningerne i 120 sekunder). Hvis kunden har valgt at vise navn og fødselsdato (kan slås til i appen), vil kontrolløren ligeledes kunne se disse oplysninger på scannerenheden. Oplysningerne gemmes ikke på kontrollørens mobil eller anden scannerenhed.

Nej, det er der ikke. Et coronapas er gyldigt, uanset om kunden har et negativt testresultat, er vaccineret eller er immun efter smitte med COVID-19.

Man kan kun se, om kunden har et gyldigt coronapas eller ej. Man kan ikke se, om det er gyldigt, fordi kunden har et negativt testresultat, er vaccineret eller er immun. 

Man kan kontrollere det nye coronapas på flere måder:

 • Man kan kontrollere det ved blot at se, om det er gyldigt, det ses ved bevægelser i vandmærkerne (kronen og den grønne bjælke)
 • Man kan scanne coronapassets QR-kode.

Det er vigtigt at understrege, at det ikke er nok at fremvise et skærmbillede. Man skal sikre, at kunden fremviser et gyldigt coronapas i appen.

Et gyldigt coronapas i Danmark vil bestå af følgende elementer:

 • En grøn bjælke på brugerens pas, hvor der står ”Gyldig i Danmark”
 • En synlig QR-kode
 • Bevægelse i den grønne bjælke eller i vandmærket formet som kongekrone, når telefonen vippes fra side til side

Der vil ikke være bevægelse på et coronapas, hvis man får vist et skærmbillede.

Hvis man vælger at scanne QR-koden i appen:

 • får man på sin smartphone/scannerenhed vist, om coronapasset er gyldigt, udløbet eller ugyldigt.
 • kunden må ikke vise et skærmbillede af sin QR-kode.

Det er op til den enkelte erhvervsdrivende, forening m.fl. at beslutte, om det er QR-koden, der skal scannes, eller om kontrollen af coronapasset skal ske visuelt. Der stilles nemlig ikke krav til, hvordan coronapasset kontrolleres, og dermed hvorvidt det skal scannes. Coronapas-appen har animationer på skærmen, og derfor giver en visuel kontrol tilstrækkelig høj sikkerhed for, at passet er gyldigt.

Coronapas-appen kan installeres på Android-telefoner (med styresystem Android 5 eller højere) og iPhones (med styresystem iOS 9 eller højere) samt professionelle scannere/imagers af mærkerne Zebra og Newland.

Appen udvikles ud fra et kriterium om, at den skal kunne fungere på så mange telefoner som muligt, herunder også ældre telefoner. Appen benytter ikke bluetooth eller NFC-teknologi og er derfor ikke afhængig af tilstedeværelsen af disse teknologier på kundens telefon.

Læs mere om brug af coronapas

Som kunde og besøgende skal du kunne vise coronapas ved ankomst til de steder, der er omfattet af krav om coronapas for at få adgang. Læs mere om krav til og brug af coronapas:

Coronapas - hvor og hvordan?

Indhold på siden: